A Nova Pet Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nova Pet Hungary Kft.) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

A Nova Pet Hungary Kft. tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzétevő és alkalmazó vállalkozás adatai:

A Nova Pet Hungary Kft. Az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Vállalati adatok (név, cím, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, e-mail cím)
 2. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (Vezeték- és keresztnév, Cím, Telefonszám, E-mail cím, nem, születési dátm)
 3. A megrendelt termékekre vonatkozó adatok (termékek neve, ára, mennyisége)
 4. Regisztráció esetén felhasználónév, jelszó, egyéb fiókhozzáférési adatok
 5. Bankkártyás vagy online fizetés esetén banki adatok (utalás beérkezési ideje, utaló bankszámlaszáma, utalás összege, annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma)
 6. Közösségi média (például facebook, instagram)
 7. YouTube csatorna
 8. süti (cookie)-adatok

A Nova Pet Hungary Kft. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

AdatCélJogalap
Név (vezetéknév, keresztnév)
 • A megrendelt termék, a megrendelésben megadott címre történő kiküldéséhez szükséges.
 • Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 • Szerződés teljesítése
 • Jogszabályi kötelezettség
Telefonszám
 • szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás
 • kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy telefonon is értesíteni tudják a szállításról, és pontos időpontot egyeztethessenek a szállító partnerek)
 • Szerződés teljesítése (szállítás)
E-mail
 • Megrendelt termékkel kapcsolatos információcsere és levelezés
 • regisztráció esetén további kapcsolattartás
 • hírlevél esetén a hírlevelek megküldése
 • előzetesen kért reklámüzenet esetén az akciókról és egyéb reklám célú üzenetekről történő tájékoztató anyagok megküldése
 • kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy e-mailben is értesíteni tudják a szállításról, és lehetőséget biztosítsanak a csomagküldemény megrendelő általi nyomon követéséhez a szállító partnerek)
 • Szerződés teljesítése (szállítás és panaszkezelés)
 • Hozzájárulás
 • Hozzájárulás
Cím
 • számla kiállítása
 • kérés esetén számla postai úton történő megküldése
 • szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy a csomagot át tudják adni Önnek a szállító partnerek)
 • Jogszabályi kötelezettség
 • Szerződés teljesítése
Születési dátum
 • szerződési feltételekre jogosultság
 • Jogszabályi kötelezettség
 • Szerződés teljesítése
Banki adatok
 • Szerződés teljesítése
 • Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)
Termék adatok
 • a megrendelt termék(ek) neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége beleértve  szállítási díjat, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje
Facebook követőinek, kedvelőinek Facebook profil és nyilvános adatai, a bejegyzéskedvelés ténye.
 • a Nova Pet termékeinek népszerűsítése
 • egyedi ajánlatok kihirdetése
 • termékekre és egyéb kapcsolódó témakörökre vonatkozó érdekességek közzététele
 • a Nova Pet Hungary Kft. weboldalainak népszerűsítése
 • reklám és hírlevél üzenetek célba juttatása konverzió követéssel és képpontokkal konverzió követéssel és képpontokkal
 • Hozzájárulás
Youtube csatornára feltöltött videók kedvelői, a videókra feliratkozók neve és a YouTube rendszerébe regisztrált YouTube profilja
 • a Nova Pet termékeinek népszerűsítése
 • egyedi ajánlatok kihirdetése
 • termékekre és egyéb kapcsolódó témakörökre vonatkozó érdekességek közzététele
 • a Nova Pet Hungary Kft. weboldalainak népszerűsítése
 • Hozzájárulás
Google+ közösségi oldal a google rendszerébe regisztráltak neve és a google rendszerébe regisztrált személyek google profilja
 • a Nova Pet termékeinek népszerűsítése
 • egyedi ajánlatok kihirdetése
 • termékekre és egyéb kapcsolódó témakörökre vonatkozó érdekességek közzététele
 • a Nova Pet Hungary Kft. weboldalainak népszerűsítése
 • Hozzájárulás
Regisztráció esetén a regisztrációs kódja
 • a regisztráció során a fiókjához történő hozzáférés biztonságának és titkosságának megőrzése
 • Hozzájárulás
IP cím
 • a Nova Pet Hungary Kft. weblapjainak tűzfalvédelme- egyéb IP cím bekérés esetén
 • jogos érdek
 • Hozzájárulás
Cookie (süti) adatok
 • a Nova Pet Hungary Kft. weblapjainak tűzfalvédelme
 • személyre szabott reklámok megjelenítése
 • a Nova Pet Hungary Kft. weblapjai használatának biztosítása (például űrlapok kitöltése) érdekében
 • a Nova Pet Hungary Kft. weblapjai élvezhetőbbé tétele és fejlesztése érdekében
 • jogos érdek
 • hozzájárulás
 • szerződés teljesítése
 • hozzájárulás

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?Kinek az érdekében hivatkozunk erre?Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)A két érdek súlyozása
Jogos érdek: a Nova Pet Hungary Kft. jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Nova Pet Kft.-vel jogvitája keletkezne, úgy a Nova Pet Kft. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.Nova Pet Hungary Kft.Adatai titkosságaA Nova Pet Kft. bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.
IP címNova Pet Kft. weblapjainak, továbbá a Nova Pet Kft. weblapjainak felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaA Nova Pet Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Nova Pet Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatokNova Pet Kft. weblapjainak, továbbá a Nova Pet Kft. weblapjainak felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)Adatai titkosságaA Nova Pet Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Nova Pet Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

A Nova Pet Kft. az alábbiak szerint használja fel az adatait

A Nova Pet Hungary Kft. internetes (webes) naplózási tevékenysége:

A Nova Pet Hungary Kft. mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a Nova Pet Hungary Kft.  minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A Nova Pet Hungary Kft. az alábbiakat naplózza:

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a Nova Pet Hungary Kft.

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény).
A naplótevékenység során rögzített adatokat a Nova Pet Hungary Kft. az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A Nova Pet Hungary Kft. nyilvántartási tevékenysége:

A Nova Pet Hungary Kft. jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma:

A Nova Pet Hungary Kft. a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben a Nova Pet Hungary Kft. adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

(Az adatkezelő az, aki az adatkezelés célját meghatározza. Partnerszerződéseink és munkavállalóink tekintetében adatkezelőként járunk el, továbbá az egyedi szerződések alapján bizonyos esetekben a megbízónkkal közösen adatkezelői feladatokat vállalunk.)

a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

b) az adatkezelés célját vagy céljait,

c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,

d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,

e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,

f) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,

g) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,

h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,

i) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,

j) a Nova Pet Hungary Kft. által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,

k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a Nova Pet Hungary Kft. adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

(Ebben az esetben az adatkezelés célját nem mi határozzuk meg, hanem a szerződő partnerünk, a végrehajtott műveleteket részletes szerződésben rögzítjük.)

a) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;

b) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;

c) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;

d) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

A Nova Pet Hungary Kft. adattovábbítása/partnerei:

AdatCímzett (név szerint)Címzettek kategóriái és kategória okai
Név:
Email-cím
Telefonszám:
Cím:
Megrendelt termékért és a szállításért fizetendő összeg (utánvételes fizetés esetén)
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.Adatfeldolgozó (a megrendelt termék kiszállítása, a csomag nyomkövetésének biztosítása)
Név
Adószám
Cím
Vásárlás összege
Megrendelt termék adatai, mennyisége
Szűcs Lászlóné Edit / Patronal Bt. könyvelő
Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében.
A Nova Pet Hungary Kft. weblapjának tartalmaiCompnet Informatikai és Kereskedelmi KFTA Compnet Informatikai és Kereskedelmi Kft. a Nova Pet Hungary Kft. Webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a Nova Pet Hungary Kft. Weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.
Név
Bankszámlaszám
Szerződéssel összefüggésben indított utalás vagy bankkártyás fizetés adatai
K&H Bank Zrt.A Nova Pet Hungary Kft. számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén a Nova Pet Hungary Kft. bankszámláján kerül jóváírásra. A K&H Bank Zrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is.

A Nova Pet Hungary Kft. partnerei által végzett naplózási tevékenység:

A Nova Pet Hungary Kft. fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- a Nova Pet Hungary Kft. -hez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

KezdeteVége
a) Regisztárció nélkül vásárlók adatai
A megrendelés kitöltésének és beküldésének napja
Teljesítés előtt beküldött megrendelések kifizetés hiányában 2 (két) hétig kerülnek tárolásra, a teljesítés elmaradása esetén  véglegesen és visszavonhatatlanul törölve lesznek.
A megrendelőlap adatai a szerződés teljesítése (azaz a termék átvétele, illetőleg a vételár megfizetése teljesülése) után: név, cím, banki fizetés esetén a banki adatok, kiállított számla
Szerződés teljesítésekor (lezárásakor) töröljük az e-mail címet, illetőleg a telefonszámot. A banki adatok tekintetében a Nova Pet Hungary Kft. Számlavezető bankjánál, a CIB Bank Zrt.-nél tájékozódhat.
Legfeljebb 6 (hat) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
b) Regisztráló felhasználók adatai
Az adatkezelés kezdete a regisztráció napja
Regisztrált felhasználóink adatait addig kezeljük, ameddig az adatok kezelésének abbahagyását nem kéri. Amennyiben meg kívánja szüntetni a regisztrációját, azt a Nova Pet Hungary Kft. elérhetőségeinek valamelyikén megteheti
c) Hírlevélre feliratkozók és elektronikus reklám üzenetet kérők adatai
Adatkezelés kezdete az a nap, amikor hírlevelet vagy elektronikus reklámüzenetet kért.
Addig kap hírlevelet, vagy reklámüzenetet, ameddig a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt a valamennyi általunk küldött leiratkozási linkre kattintva bármikor díjmentesen, könnyen és azonnal megteheti. A leiratkozással a továbbiakban hírlevelet vagy reklámüzenetet nem kap tőlünk, a levelezési listánkból az adatait törtöljük.
d) A Nova Pet facebook oldalán kezelt személyes adatok
Adatkezelés kezdete az a nap, amikor Ön
– a bejegyzésünket kedveli
– az oldalunkat kedveli
– az oldalunkat követni kezdi.
e) A Nova Pet YouTube csatornáján kezelt személyes adatok
Az adatkezelés kezdete az a nap, amikor Ön a YouTube rendszerében a Nova Pet Hungary Kft. csatornáját követni kezdi, vagy hozzászólást ír valamely feltöltött videónkhoz.
Az Ön által a Nova Pet Hungary Kft. részére küldött elektronikus levél, illetőleg a Nova Pet Hungary Kft. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.
Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.
Vásárlással kapcsolatos tartalom: Legfeljebb 6 (hat) év
(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésésének végső időpontja)
Egyéb tartalom: 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartlamilag nem újabb vásárlásra irányul 
Facebook
– Oldal/bejegyzés kedvelés és egyéb, a facebook által kínált reakciógomb használata esetén az reakció  időpontja
– facebook levelezés (messenger) esetén a levél beérkezésének időpontja
– az oldal/bejegyzés nyilvános elérésének időtartama, ezen túl a Facebook adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak
Vásárlással kapcsolatos tartalom: Legfeljebb 6 (hat) év
(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésésének végső időpontja)
Egyéb tartalom: 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartlamilag nem újabb vásárlásra irányul 
Instagram
– Oldal/bejegyzés reakció esetén az oldal/bejegyzés kedvelésének időpontja
– az oldal/bejegyzés nyilvános elérésének időtartama, ezen túl az Instagram adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak

Amennyiben a Nova Pet Hungary Kft. valamely partnerétől (különösen de nem kizárólagosan: argep.hu, eMAG.hu, arukereso.hu, olcsobbat.hu) szerezte az Ön adatait, úgy a hozzájárulása beszerzése,vagy egyéb okból történő adatgyűjtés és továbbítás esetén a jogalap megteremtése annak a partnernek a feladata, aki az Ön adatait felénk továbbította. Az adatai beérkezését követően az adatait a Nova Pet Hungary Kft. a jelen tájékozatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Az Ön jogai

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a Nova Pet Hungary Kft.  tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a Nova Pet Hungary Kft. által kezelt, illetve a Nova Pet Hungary Kft. vagy a Nova Pet Hungary Kft. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a Nova Pet Hungary Kft. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
info@novapet.hu
Papír alapú levélben és személyesen a Nova Pet Hungary Kft. székhelyére:
5435 MARTFŰ Kölcsey út 22
Telefonon az alábbi számon: +36 70-376-1276

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a Nova Pet Hungary Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Nova Pet Hungary Kft. saját intézkedése folytán a Nova Pet Hungary Kft. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.
Törlés
Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a Nova Pet Hungary Kft. A Nova Pet Hungary Kft. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a Nova Pet Hungary Kft.  nem tudja az Ön adatait törölni.
A Nova Pet Hungary Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a Nova Pet Hungary Kft. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Nova Pet Hungary Kft. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.
A Nova Pet Hungary Kft. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a Nova Pet Hungary Kft. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fenn áll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását  korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.
A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható.
Regisztráció esetén a regisztrált fiókjában a “Visszavonom a hozzájárulásomat” menüpontra kattintva, a visszavonást felhasználói kódjával történő ismételt megadásával is megteheti. Ebben az esetben a felhasználói fiókját töröljük.
A hozzájárulás visszavonását továbbá az alábbiak szerint is megteheti:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
info@novapet.hu
Papír alapú levélben és személyesen a Nova Pet Hungary Kft. székhelyére:
5435 MARTFŰ Kölcsey út 22
Telefonon az alábbi számon: +36 70-376-1276
Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz
Ön bármikor jogosult a Nova Pet Hungary Kft. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.
Amennyiben Ön a Nova Pet Hungary Kft. valamely oldalán regisztrált felhasználó, úgy a regisztrációs felületre történő egyedi kódjával történő bejelentkezését követően az adtait közvetlenül módosíthatja.
Egyéb (különösen papír alapú) adatkezelések esetén a hozzáférési jogának gyakorlását az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
info@novapet.hu
Papír alapú levélben és személyesen a Nova Pet Hungary Kft. székhelyére:
5435 MARTFŰ Kölcsey út 22
Telefonon az alábbi számon: +36 70-376-1276
Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Nova Pet Hungary Kft. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Nova Pet Hungary Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a Nova Pet Hungary Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a Nova Pet Hungary Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél (esetleg másik webshop) részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a Nova Pet Hungary Kft. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.
Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.
Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a Nova Pet Hungary Kft. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Nova Pet Hungary Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a Nova Pet Hungary Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.
Az adatai hordozhatóságát az alábbi elérhetőségek segítségével gyakorolhatja:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
info@novapet.hu
Papír alapú levélben és személyesen a Nova Pet Hungary Kft. székhelyére:
5435 MARTFŰ Kölcsey út 22
Telefonon az alábbi számon: +36 70-376-1276

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.
Weblap: https://naih.hu/
Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a Nova Pet Hungary Kft.-vel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.
Az adat forrása:
Az Ön személyes adtait a Nova Pet Hungary Kft. részére
– a Megrendelőlapot kitöltő személy,
– a Nova Pet Hungary Kft. Valamely weblapján a regisztrációs adatlapot kitöltő személy,
– az Ön YouTube, Facebook, Instagram oldalán keresztül érkező személy.
– továbbá partnerként az olcsobbat.hu, az eMAG.hu, argep.hu, illetőleg az arukereso.hu
szolgáltatja.
Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a Nova Pet Hungary Kft. ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Nova Pet Hungary Kft. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, a Nova Pet Hungary Kft. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges.

Adatbiztonság

A Nova Pet Hungary Kft. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A Nova Pet Hungary Kft. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Nova Pet Hungary Kft. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A Nova Pet Hungary Kft. értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.
Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:
Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):
http://naih.hu/
Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358
A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):
http://nmhh.hu/
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatésa az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük